Αναζητήστε μας μέσα από τους χάρτες του Google:                   

             http://goo.gl/maps/nzG7N

 

Τέρμα 1ης Ιουλίου - Δράμα 

  Τηλ: 25210 24000

          25210 23885

          25210 23886

  Fax: 25210 20194

web site: www.hotelvillatasko.gr   

e-mail:  info@hoteltaskodrama.gr

Search us through Google Maps:

                

          http://goo.gl/maps/nzG7N

 

End of 1st July - Drama city

Tel:  25210 24000

          25210 23885

          25210 23886

 Fax:  25210 20194

web site: www.hotelvillatasko.gr   

e-mail:  info@hoteltaskodrama.gr

 

 

HOTEL VILLA TASKO